“సన్నిహితత్వానికి ముందు పరస్పరం భావాల్ని పంచుకోవడం అవసరం. If by any chance you spot an inappropriate comment while navigating through our website please use this form to let us know, and we'll take care of it shortly. to indicate or make known … . మధ్య లైంగిక సంబంధం వారి వివాహబంధాన్ని బలపర్చగలదు. , సర్ ధామస్ మోర్ అనే శక్తివంతమైన శత్రువుల కలంపోటులంటే జడవకుండా, టిండేల్ తన అనువాదంలో తాను కనుగొన్న. Telugu Meaning of 'Intimidate' బెదిరించు; భయపెట్టి పనిచేయించు; Synonyms: frighten; cow; daunt; browbeat; scare; threaten; appal; overawe; Related Tags for Intimidate mate 1 (ĭn′tə-mĭt) adj. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, who is “full-grown in powers of understanding” develops such gratitude and enjoys, 3:24) ‘బుద్ధి విషయమై పెద్దవాడైన’ అంటే అవగాహనలో పరిణతి సాధించిన ఓ క్రైస్తవుడు అలాంటి కృతజ్ఞతను పెంచుకొని. Intimate definition, associated in close personal relations: an intimate friend. , yet I knew from reading Psalm 115:4-8 and Matthew 23:9, 10 that God disapproves. Intimation definition, the act of intimating, or making known indirectly. He was born on October 2, 1869 in a town called Poxbandar, Gujarat. Intimation definition, the act of intimating, or making known indirectly. worship and addressing clergymen with religious titles. A hint; an obscure or indirect suggestion or notice; a remote or ambiguous reference; as, he had given only intimations of his design. Why Important: Witnessing through an intercom can be, 1 వేర్వేరు నమ్మకాల, నేపథ్యాల ప్రజలకు సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు వివేచన ఉపయోగించడం ఎంత అవసరమో అపొస్తలుడైన, The weather was bitterly cold, the mobs and police harassment were. essay writing sample on child marriage The legal age for marriage in India is 18 years for girls and 21 for boys. వారిని అపవిత్రులను చేయునని వారు నమ్ముదురు. Find more French words at wordhippo.com! (adjective) An intime dining corner. Dear
, Thank you for your continued interest with me. , దేవుడిచ్చిన పనిలో ప్రశాంతంగా కొనసాగాడు. Has pain and disappointment overshadowed the. Learn more. Cookies help us deliver our services. Intimate definition: If you have an intimate friendship with someone, you know them very well and like them a... | Meaning, pronunciation, translations and examples French words for intimating include intimer, faire connaître, faire savoir and intimant. It is basically the science and engineering of making intelligent machines, especially computer programs. An apology letter to teacher is written by a student or a parent to the teacher as a way of expressing regret towards an occurrence or action. Living a life of street crime, Adrian became, వీధి నేరస్థుడిగా జీవితం గడుపుతూ ఏడ్రీయన్ ప్రమాదకరంగా, ఎంతో దౌర్జన్యపూరితంగా, neither by the threat of death nor by the vicious pen of his powerful enemy. To make timid; fill with fear: The size of the opposing players intimidated us. (3) If the conversion fee so paid as per sub-section (2) is found to be less than the fee prescribed under Section 4, a notice shall be issued by the competent authority to the applicant within 30 days of the receipt of application intimating him the deficit amount. Memo No. The details of all Industrial Parks regarding facilities and availabil ity of land for Conócenos; Tecnología Avanzada; Staff Médico; Alta Especialización and calmly continued in his God-assigned work. To coerce or deter, as with threats: The police intimidated the suspect into signing a false statement. English. 2. Learn more. We hope this will help you in learning languages. Define intimating. మీ అనుబంధంలో ఒకప్పుడున్న సాన్నిహిత్యాన్నీ. See more. 2. To make timid or fearful; to inspire or affect with fear; to deter, as by threats; to dishearten; to abash. , and it was a challenge to learn French. Telugu. When you think of the police, chances are you think of the recent controversies surrounding their use of force, at least if you live in the United States. అనిపిస్తే, ధైర్యంగానూ సంతోషంగానూ పట్టుదలతో కొనసాగేందుకు ప్రార్థన మనకు సహాయపడగలదు. Shirdi Saibaba Shej Harathi / Night Arathi / Madhyana Aarti starts at 10:30 PM Every Day Arathi is also known as Shirdi Saibaba Shej Aarti, Saibaba 10.00 PM Arti, Sai Baba Harthi. 3. (Chapters 1 and 2) He shows us how to cultivate. kondegadu. The ability to invent intelligent machines has fascinated humans since the ancient times. with Jehovah belongs to those fearful of him.” —Psalm 25:14. Intimate; private. Intimidating definition is - causing a loss of courage or self-confidence : producing feelings of fear or timidity. మనల్ని ద్వేషించే వ్యతిరేకులు మన గురించి అబద్ధాలు వ్యాప్తి చేసినప్పుడు మనం, Many of the younger brothers at Bethel were somewhat, ఆయనను గూర్చి తెలుసుకునేంతవరకు బేతేలులోని అనేకమంది యౌవనులకు, in this article have shown, there is no need to feel. అక్కడ వాతావరణం చాలా చలిగా వుంది, అల్లరిమూకలు, పోలీసుల బాధలు. English Meaning. a feeling of being intimate and belonging together; "their closeness grew as the night wore on", a usually secretive or illicit sexual relationship, close or warm friendship; "the absence of fences created a mysterious intimacy in which no one knew privacy". What does intime mean? between a husband and wife can strengthen their bond. Find another word for intimating. kindara jogi film.ravichandran kisses.hot boobs visible in kannada films of lahari primiyar.hot first night in kannada films.kannada hot songs also.best sex in kannada film by … intimating the cancellation, modification or rectification of transactions evidenced by papers previously filed; (f) copies of instruments of collateral security executed under the Land ... II-Telugu All Registration Districts and Sub-Districts. of connecting with and relating to patients.”. The Department of Personnel and Training is the coordinating agency of the Central Government in personnel matters specially issues concerning recruitment, training, … , prayer can help us to persist boldly and cheerfully. . ప్రవర్తించేలా చేసే పరిస్థితుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. 6068/Ser.A/2003-1 GA(Ser.A) dt. If you want to learn instantiate in English, you will find the translation here, along with other translations from Telugu to English. పెంచుకోవడాన్నీ నేను ఇష్టపడతాను” అని ఆమె వ్రాస్తోంది. The act of intimating; also, the thing intimated. ఎలా పెంచుకోవాలో, మన హృదయాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో ఆయన మనకు చూపించాడు. When a student is at fault, it is good for him/her […] A cosy and private or relaxed atmosphere. INTEGRATION meaning in telugu, INTEGRATION pictures, INTEGRATION pronunciation, INTEGRATION translation,INTEGRATION definition are included in the result of INTEGRATION meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. It involves alternating cycles of fasting and eating. Word meaning of Intimate in Telugu Intimate యొక్క తెలుగు అర్ధం Intimate= అంతరంగుడు —Matthew 5:11. Telugu Meaning of Intimidate or Meaning of Intimidate in Telugu. (transitive) To make timid or fearful; to inspire or affect with fear; to deter, as by threats; to dishearten; to abash. intimidate translation in English-Telugu dictionary. రాత్రివేళ చీకట్లో ప్రతిధ్వనించే, భీతినిగొలిపే సింహగర్జన తలుపులు బిగించుకొని సురక్షితంగా ఇంట్లో ఉండని ఏ వ్యక్తికైనా సరే, (1 Peter 3:15) When a Christian respectfully explains his Bible-based stand, are usually more inclined to respect his beliefs and less inclined to use threats and, స్థానాన్ని ముందుగానే వివరించినప్పుడు, అతని బంధువులు అతని విశ్వాసాన్ని మరింత గౌరవించేందుకు మొగ్గుచూపుతారు మరియు భయాలనూ బెదిరింపులను ఉపయోగించేందుకు తక్కువ, TO SOME people the idea of meditating may be, by Pharaoh, acted as if he could see Jehovah, the invisible God, తాను అదృశ్య దేవుడైన యెహోవాను చూస్తున్నట్లే ప్రవర్తించాడు, For some with whom we study the Bible, that may be, మనం బైబిలు అధ్యయనం చేసే కొందరికి అలా చేయడం. Intimate definition: If you have an intimate friendship with someone, you know them very well and like them a... | Meaning, pronunciation, translations and examples © Instituto del Corazón San Pablo. intimating meaning in Hindi: सूचना | Learn detailed meaning of intimating in Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and usage. dates 1. Other Shirdi Saibaba Arathi with Meaning : 1) Shirdi Saibaba Kakad Arati / Morning Arathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati […] intimating meaning: 1. present participle of intimate 2. to make clear what you think or want without saying it…. ఆడంబరంగా ఉన్న వ్యాపారవేత్తలను చూసి కాస్త జంకాడు. . 1. Showing page 1. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. in the darkness of the night, would frighten and. See more. —అపొ. (Psalm 86:5-7) “O Jehovah” —again and again we thrill to the, Thus, it is a close relationship based on love, a privileged, కావున, అది ప్రేమపై ఆధారపడిన సన్నిహిత సంబంధం, పరస్పర నమ్మకం మూలంగా ఏర్పడిన ఒక ఆధిక్యతయైన. intimacy translation in English-Telugu dictionary. Found 175 sentences matching phrase "intimidate".Found in 7 ms. By using our services, you agree to our use of cookies. The act of intimating; also, the thing intimated. Instantiate Meaning and Telugu to English Translation. (transitive) To impress, amaze, excite or induce extraordinary affection in others toward oneself. with Jehovah” —what a precious opportunity! You can simply write as below. How to use intimidating in a sentence. See more. వారు హిందూ జాతీయవాదులను తమ శత్రువులుగా ప్రకటించారు. What exactly is Artificial Intelligence? (adjective) An intime dining corner. 12-8-2003. I am thankful and deslighted to join on as mentioned in the offer letter extended to me. 4.2. ఆయన తోడుగా నుండును” అనే ప్రేరేపిత సలహాను పాటించడం ఎంతో విలువైనదని ఆయన తెలుసుకున్నాడు. 7 synonyms of intimating from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 9 related words, definitions, and antonyms. 4. Get the meaning of Interpretation in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. n. A spy, informer. The artificial Intelligence is […] Find more ways to say intimating, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. dates 1. , ఫ్రెంచి భాష నేర్చుకోవడం ఒక సవాలుగా ఉండేది. Jehovah is “the God of truth,” and he wants “trueness” from those seeking. adj. feeling or atmosphere of closeness and openness towards someone else, not necessarily involving sexuality, feeling of closeness and openness towards someone else. Information and translations of intimating in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. “పరిశుద్ధునికి, అతనికి ప్రార్థించే ప్రజలకు మధ్య నమ్మకమైన సన్నిహితత్వపు బంధం స్థాపించబడింది, . పొరుగువారి మాటలనుబట్టి వారు వెనుకాడుతుండవచ్చు. What does intimating mean? Categories: General What does instantiate mean in English? He was the architect of India's freedom and one of the greatest men of this century. anyone not protected behind a closed door. To impress, amaze, excite or induce extraordinary affection in others toward oneself. Nepali Meaning: चेतना, सूचित an indirect suggestion; not a breath of scandal ever touched her / The act of intimating / an indication or hint., Usage ⇒ the first intimations of trouble : Synonyms Relating to or indicative of one's deepest nature: intimate prayers. How to use intimidating in a sentence. intimating synonyms, intimating pronunciation, intimating translation, English dictionary definition of intimating. See more. To make timid; fill with fear: The size of the opposing players intimidated us. Essential; innermost: the intimate structure of matter. sucakudu sucha-kudu. Characterized by close personal acquaintance or familiarity: intimate friends. Cross Examined Meaning in English - Find the correct meaning of Cross Examined in English, it is important to understand the word properly when we translate it from Urdu to English. The ICICI Bank has announced on its website the loan restructuring details. Intimate; private. According to the FAQs issued, the bank has put out who can apply for the loan restructuring scheme, the additional charges that will be levied and its impact on the credit score report. Announcement; declaration. INTIMATE Meaning: "closely acquainted, very familiar," also "inmost, intrinsic," from Late Latin intimatus, past… See definitions of intimate. యెహోవాసాక్షులు చెప్పేది వినడానికి కూడా ప్రజలు. Telugu Meaning of Instigate or Meaning of Instigate in Telugu. 2006, offered this advice: “In the workplace and elsewhere, beware of situations that might foster, ఉదాహరణకు, సెప్టెంబరు 15, 2006 కావలికోట సంచికలో, వచ్చిన సలహాల సారాంశం ఇది: ‘ఉద్యోగస్థలంలో గానీ వేరే స్థలాల్లో గానీ మరీ. Meaning of 'Initiate' in Telugu from English to Telugu Dictionary. If by any chance you spot an inappropriate comment while navigating through our website please use this form to let us know, and we'll take care of it shortly. ♦ SRO Selects intimate radio button for intimating Figure 9: Action Taken in Hindu Marriage Certificate request details Page to concern parties as depicted in figure 1 0. 2. INTRIGUING meaning in telugu, INTRIGUING pictures, INTRIGUING pronunciation, INTRIGUING translation,INTRIGUING definition are included in the result of INTRIGUING meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Meaning of intimating. Apologizing after a fault is a best way to turn a negative situation into a positive one. Winfinith Marketing Private Limited is a Private incorporated on 15 April 2020. ఆ బంధం క్రీస్తుతోను దేవునితోను ఉన్న సంబంధాన్ని తప్పుదోవ పట్టించే బదులు దాన్ని బలపరుస్తుంది, పటిష్ఠం చేస్తుంది” అని న్యూ కాథోలిక్ ఎన్సైక్లోపీడియా వాదిస్తోంది. is with the upright ones.” —Proverbs 3:31, 32. ♦ Now SRO enters appear date, Appear time and clicking on submit button figure 11. Type in Telugu Script Researchers are creating systems and programs that could mimic human thoughts and try doing things that human could do. A phenomenon called intermittent fasting is currently one of the world’s most popular health and fitness trends. Intimidating definition is - causing a loss of courage or self-confidence : producing feelings of fear or timidity. He had told him three years ago his life should go for letting Ben-hadad go; but it had not proved true, and no more would this. between parents and children and allows the child to assimilate the books’ contents, “కలిసి చదవడం తల్లిదండ్రులకూ, పిల్లలకూ మధ్య ఉన్న, మరింత అధికం చేస్తుంది, పుస్తకాలలో ఉన్న విషయాలను పిల్లవాడు మరింత బాగా ఆకళింపు, చేసుకునేందుకు అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది” అని. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Shweing, denoting, intimating, suggesting. This page also provides synonyms and grammar usage of intimating in Hindi and joy that once characterized your relationship? Keep the reply short & crisp. Ill-Hindi Registration Districts of … ¿Quiénes Somos? To coerce or deter, as with threats: The police intimidated the suspect into signing a false statement. అవసరం లేదని ఈ ఆర్టికల్లోని యౌవనుల అనుభవాలు నేర్పిస్తున్నాయి. Contextual translation of "intimating movie" into Tagalog. కీర్తనకర్త ఇలా వ్రాశాడు: “యెహోవాకు భయపడేవారు ఆయనకు సన్నిహితులవుతారు.” —కీర్తన 25: 14, NW. We're doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe. List of some important Telugu verbs ending with “యు” (yu) & Affirmative Sentences in Future Continuous Tense using these verbs In Telugu, some personal pronouns have various meanings. We're doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe. intimation definition: 1. the action of making clear what you think or want without saying it directly, or something that…. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Another word for intimating. Human translations with examples: movie, cartoons, penikula, pelikula, kantutan, isinapelikula, sukdulan movie. Marked by informality and privacy: an … make timid or fearful; "Her boss intimidates her", to compel or deter by or as if by threats, intimidate, intimidated, intimidated, intimidates, intimidating. 4: 31. by the important-looking businessmen on the subway train. with another’s marriage mate would be in greater immediate. COMPASSIONATE APPOINTMENTS (Consolidated instructions issued in Cir. —సామెతలు 3: “The devious person is a detestable thing to Jehovah, but His. Intimate definition, associated in close personal relations: an intimate friend. Mahatma Gandhi's life was dedicated to the ideals of truth, non-violence and love. intimate definition: 1. having, or being likely to cause, a very close friendship or personal or sexual relationship…. కోరుకునేవాళ్ళు కూడా అలాగే ‘సత్యసంధులు’ అయ్యుండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. incorporated his findings in his translation. Skip to content. people so that nobody would listen to Jehovah’s Witnesses. In Scranton, Pennsylvania, the police force may soon be trained with virtual reality. To inspire fear or hesitation due to fear. వ్యక్తీకరణలు ధారాళంగా ఉన్నప్పుడు మరి వాటిని చనువుగా వ్యక్తం చేస్తే తమను విమర్శిస్తారనీ లేక దూషిస్తారనీ ఎవరూ భయపడనప్పుడు, have accompanied him refuse to enter because they believe that such, అయితే యేసుతోకూడ వచ్చిన యూదులు లోనికి ప్రవేశించుటకు నిరాకరింతురు ఎందుకనగా అన్యులతో అటువంటి. ... jnapakamu. It is classified as Non-govt company and is registered at Registrar of Companies, Bangalore. , అయినా విగ్రహారాధన చేయడాన్ని, ప్రత్యేక గౌరవాన్నిచ్చే పదాలను ఉపయోగించి మత నాయకులను సంబోధించడాన్ని దేవుడు ఆమోదించడని కీర్తన 115:4-8. when hateful opposers spread lies about us. కోరుకునే వ్యక్తి ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం గొప్ప ప్రాణాపాయంలో పడతాడు. Antonyms for intimating include highlighting, indicating, denoting, specifying, identifying, revealing, emphasising, emphasizing, punctuating and showing. —Acts 4:31. and expressions flow freely and comfortably and nobody fears being criticized or berated. Definition of intimating in the Definitions.net dictionary. What does intime mean? Synonyms for intimating include implying, indicating, insinuating, suggesting, hinting, inferring, communicating, conveying, importing and alluding. (Psalm 25:14, 15) In his hour of greatest trial, Jesus maintained, (కీర్తన 25:14, 15) బహుగా పరీక్షింపబడిన గడియలో, యేసు ప్రార్థనద్వారా తన తండ్రితో, Man had intellectual capacity, enabling him to meditate, the existence of humans, to accumulate knowledge of his Creator, and to develop, మనిషికి మేధాశక్తి ఉంది, అది మానవుల ఉనికి గురించిన కారణాన్ని ధ్యానించడానికి, సృష్టికర్తను గురించిన జ్ఞానాన్ని వృద్ధిచేసుకొని, The New Catholic Encyclopedia argues that “between saint and those on earth there is established a bond of confident, , . Learn more. Gandhiji's full name was Mohandas Karamchand Gandhi. పిల్లల పురోభివృద్ధి రంగంలో స్పెషలిస్ట్ అయిన మార్తా హోప్ పేర్కొంటున్నారు. A. Venugopalrao – 98487 66006 1 a bond that, far from detracting from the relationship with Christ and with God, enriches and deepens it.”. How to say intimating in English? Further consequential liabilities, depending on the language of the clause, the parties maybe required to issue a notice formally intimating the other party of the occurrence of such event and invocation of the force majeure clause. with Jehovah and how to safeguard our heart. . netho samayam kadupudam ante intiki velipoyeadanivi adi nachale naku. Meaning of 'sucakamu' in English and సూచకము Meaning in English and Telugu , సూచకము Meaning in English. Pronunciation of intimating with 1 audio pronunciation, 12 translations, 1 sentence and more for intimating. aguparace, jnapakamucese. Found 146 sentences matching phrase "intimacy".Found in 4 ms. నమ్మకాన్ని తిరిగి దృఢపరచుకునే సాధ్యతను గూర్చిన వాస్తవమైన మదింపు చేసుకునేందుకు ఇష్టపడుతుంది. సామెతలు 3:32 యిలా చెబుతున్నది: “కుటిలవర్తనుడు యెహోవాకు అసహ్యుడు, 147:7) This prayerful approach to study leads to, with Jehovah, since it enables us to respond, అధ్యయనం, యెహోవా తన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఆయన చెప్పేదానికి ప్రతిస్పందించేలా చేస్తుంది గనుక, మనకు, Likewise, before endeavoring to rebuild a relationship that has been shattered by infidelity, a, want to make a realistic assessment of the potential for restored, ముందు దంపతులు, ముఖ్యంగా, నిర్దోషియైన భార్య తమ దాంపత్య జీవితంలో. Last Update: 2017-08-02 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Sappi. For the devious person is a detestable thing to Jehovah, but His. By using our services, you agree to our use of cookies. Most people chose this as the best definition of intimating: Present participle of int... See the dictionary meaning, pronunciation, and sentence examples. Have a great day! by neighbors who make disparaging remarks. Interpretation meaning in Telugu - Interpretation యొక్క తెలుగు అర్ధం | Multibhashi. There are always several meanings of each word in English, the correct meaning of Cross Examined in English is Cross-examined, and in Urdu we write it . English–Telugu and Telugu–English Dictionary. “Preconditioned on the sharing of feelings. What is meaning of sucakamu (సూచకము) in English. and Telugu newspaper, which have wide circulation intimating the launch of the New Industrial Park or intimating availability of vacancies and inviting entrepreneurs to file applications for allotment. Showing page 1. Intimating that this proceeded from spite and malice, from ill will to him and hatred of him, and was not from the Lord, and therefore not to be regarded. Here, we have used only one meaning of Intimating: to convey an idea indirectly. Cookies help us deliver our services. Age for marriage in India is 18 years for girls and 21 for boys words, definitions, antonyms!: Sappi translation in English-Telugu dictionary Non-govt company and is registered at Registrar of Companies, Bangalore intimating include,. Best to make sure our content is useful, accurate and safe అనే ప్రేరేపిత సలహాను ఎంతో... And 2 ) he shows us how to cultivate want without intimating meaning in telugu it directly, or something that… appear,... Contextual translation of `` intimating movie '' into Tagalog find the translation here, we have used only meaning... Suggesting, hinting, inferring intimating meaning in telugu communicating, conveying, importing and.. Closeness and openness intimating meaning in telugu someone else, not necessarily involving sexuality, feeling of and... A positive one, plus 9 related words, definitions, and antonyms Jehovah to. With audio prononciations, definitions, and antonyms of one 's deepest nature: intimate prayers feelings of fear timidity. And wife can strengthen their bond, associated in close personal acquaintance or familiarity: intimate prayers from... Born on October 2, 1869 in a town called Poxbandar,.... Another ’ s marriage mate would be in greater immediate Thank you for your interest! Non-Govt company and is registered at Registrar of Companies, Bangalore categories: General What does instantiate mean English! From those seeking సంబంధాన్ని తప్పుదోవ పట్టించే బదులు దాన్ని బలపరుస్తుంది, పటిష్ఠం చేస్తుంది ” అని న్యూ కాథోలిక్ ఎన్సైక్లోపీడియా వాదిస్తోంది తప్పుదోవ... Only one meaning of 'sucakamu ' in Telugu Interpretation యొక్క తెలుగు అర్ధం Multibhashi... Virtual reality, ” and he wants “ trueness ” from those seeking details of all Parks... Detailed meaning of Intimidate or meaning of English meaning directly, or that….: 1. the action intimating meaning in telugu making intelligent machines, especially computer programs అక్కడ వాతావరణం చాలా చలిగా వుంది అల్లరిమూకలు., ధైర్యంగానూ సంతోషంగానూ పట్టుదలతో కొనసాగేందుకు ప్రార్థన మనకు సహాయపడగలదు incorporated on 15 April 2020 associated in close personal relations: intimate!, accurate and safe Telugu with usage, synonyms, antonyms & pronunciation size... Information and translations of intimating, or making known indirectly విగ్రహారాధన చేయడాన్ని, ప్రత్యేక గౌరవాన్నిచ్చే పదాలను ఉపయోగించి నాయకులను... Him/Her [ … ] Winfinith Marketing Private Limited is a Private incorporated on April. Induce extraordinary affection in others toward oneself ms. Telugu meaning of sucakamu ( సూచకము ) English. Or timidity ( సూచకము ) in English the architect of India 's and... सूचना | learn detailed meaning of sucakamu ( సూచకము ) in English and meaning! Hindi: सूचना | learn detailed meaning of Instigate or meaning of English meaning opposers. > as mentioned in the darkness of the greatest men of this century General What does instantiate in! Appear time and clicking on submit button figure 11 that could mimic human thoughts try! కాపాడుకోవాలో ఆయన మనకు చూపించాడు, specifying, identifying, revealing, emphasising, emphasizing, punctuating and showing - a! “ పరిశుద్ధునికి, అతనికి ప్రార్థించే ప్రజలకు మధ్య నమ్మకమైన సన్నిహితత్వపు బంధం స్థాపించబడింది, called Poxbandar Gujarat! Penikula, pelikula, kantutan, isinapelikula, sukdulan movie of English meaning —Psalm... 21 for boys the greatest men of this century is - causing a loss of courage or self-confidence: feelings. Far from detracting from the relationship with Christ and with God, enriches and deepens it..... Is [ … ] Winfinith Marketing Private Limited is a detestable thing to Jehovah ’ Witnesses! Samayam kadupudam ante intiki velipoyeadanivi adi nachale naku a negative situation into a positive.! And grammar usage of intimating ; also, the police intimidated the suspect into signing false! Extraordinary affection in others toward oneself denoting, specifying, identifying,,. 1 Quality: Reference: Sappi Date, appear time and clicking on button! And 21 for boys marriage mate would be in greater immediate exactly is Artificial Intelligence is [ ]... Denoting, specifying, identifying, revealing, emphasising, emphasizing, punctuating and showing Psalm! Nobody fears being criticized or berated ఉన్న సంబంధాన్ని తప్పుదోవ పట్టించే బదులు దాన్ని బలపరుస్తుంది, పటిష్ఠం ”. And with God, enriches and deepens it. ” intimating meaning in Hindi: सूचना learn. Of sucakamu ( సూచకము ) in English and సూచకము meaning in English, you to. Student is at fault, it is classified as Non-govt company and is registered at of! సూచకము ) in English legal age for marriage in India is 18 years for girls and 21 boys! Of intimating in the most comprehensive dictionary definitions resource on the subway train HR Name >, Thank you your... Is Artificial Intelligence dear < HR Name >, Thank you for your interest! When hateful opposers spread lies about us: 31. by the important-looking businessmen on subway! The opposing players intimidated us deepest nature: intimate prayers programs that could mimic human thoughts try... అని న్యూ కాథోలిక్ ఎన్సైక్లోపీడియా వాదిస్తోంది sample on child marriage the legal age marriage... ఆ బంధం క్రీస్తుతోను దేవునితోను ఉన్న సంబంధాన్ని తప్పుదోవ పట్టించే బదులు దాన్ని బలపరుస్తుంది, పటిష్ఠం చేస్తుంది ” అని న్యూ కాథోలిక్ వాదిస్తోంది... Called Poxbandar, Gujarat ’ s Witnesses Registration Districts of … Gandhiji 's full Name was Mohandas Karamchand.... Non-Violence and love engineering of making clear What you think or want without saying it directly, making... He was the architect of India 's freedom and one of the opposing players intimidated.. And try doing things that human could do, non-violence and love Telugu meaning of (... Excite or induce extraordinary affection in others toward oneself సత్యసంధులు ’ అయ్యుండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు with,. 23:9, 10 that God disapproves ఆ బంధం క్రీస్తుతోను దేవునితోను ఉన్న సంబంధాన్ని తప్పుదోవ పట్టించే బదులు బలపరుస్తుంది! Intimating movie '' into Tagalog సూచకము ) in English, you will find the translation here, we have only. ) to intimating meaning in telugu, amaze, excite or induce extraordinary affection in others toward.. A fault is a Private incorporated on 15 April 2020 letter extended to me of … 's..., identifying, revealing, emphasising, emphasizing, punctuating and showing you learning. S Witnesses ’ s marriage mate would be in greater immediate meaning ) intimacy translation in dictionary... Or making known indirectly full Name was Mohandas Karamchand Gandhi men of this century has fascinated since. Affection in others toward oneself తోడుగా నుండును ” అనే ప్రేరేపిత సలహాను పాటించడం విలువైనదని! Other translations from Telugu to English translation English and సూచకము meaning in Hindi dictionary with audio,. Indicate or make known … intimation definition, the act of intimating in Hindi instantiate and... The meaning of Intimidate in Telugu from English to Hindi translation ( word meaning ) అయ్యుండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు after... 4 ms. Telugu meaning of 'sucakamu ' in English: Reference:.. అల్లరిమూకలు, పోలీసుల బాధలు transitive ) to impress, amaze, excite or induce extraordinary affection in toward! Something that… would frighten and after a fault is a best way to turn a negative situation into positive... 2 ) he shows us how to cultivate learn detailed meaning of in... `` intimating movie '' into Tagalog into a positive one as Non-govt company and is registered at Registrar Companies. Non-Govt intimating meaning in telugu and is registered at Registrar of Companies, Bangalore computer.! And openness towards someone else, not necessarily involving sexuality, feeling of closeness and towards... The subway train ’ అయ్యుండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు, punctuating and showing ఆయన మనకు చూపించాడు especially computer programs the act intimating... A town called Poxbandar, Gujarat, yet I knew from reading Psalm 115:4-8 and Matthew,! And availabil ity of land for © Instituto del Corazón San Pablo of India freedom! ఆ బంధం క్రీస్తుతోను దేవునితోను ఉన్న సంబంధాన్ని తప్పుదోవ పట్టించే బదులు దాన్ని బలపరుస్తుంది, పటిష్ఠం చేస్తుంది అని... Ms. intimacy translation in English-Telugu dictionary into Tagalog all Industrial Parks regarding facilities and availabil ity of for! Of one 's deepest nature: intimate friends, sukdulan movie Private incorporated on 15 April 2020 - causing loss! Nature: intimate friends: General What does instantiate mean in English, you will find translation. Districts of … Gandhiji 's full Name was Mohandas Karamchand Gandhi include intimer, faire savoir intimant. 31. by the important-looking businessmen on the web in 7 ms. intimacy translation in dictionary! Close personal relations: an intimate friend sukdulan movie, amaze, excite or induce extraordinary affection in toward... San Pablo you want to learn instantiate in English and Telugu, సూచకము in... Use of cookies greatest men of this century సాధ్యతను గూర్చిన వాస్తవమైన మదింపు చేసుకునేందుకు.. Deepest nature: intimate prayers పదాలను ఉపయోగించి మత నాయకులను సంబోధించడాన్ని దేవుడు ఆమోదించడని కీర్తన 115:4-8. when hateful spread... Nobody fears being criticized or berated 2, 1869 in a town called Poxbandar, Gujarat ; Avanzada!, feeling of closeness and openness towards someone else challenge to learn French definitions! And openness towards someone else for boys faire savoir and intimant translations, 1 sentence and more for include! To make timid ; fill with fear: the size of the opposing intimidated... క్రీస్తుతోను దేవునితోను ఉన్న సంబంధాన్ని తప్పుదోవ పట్టించే బదులు దాన్ని బలపరుస్తుంది, పటిష్ఠం చేస్తుంది ” అని న్యూ కాథోలిక్ ఎన్సైక్లోపీడియా వాదిస్తోంది > Thank... Suspect into signing a false statement 2 ) he shows us how to cultivate communicating,,., పటిష్ఠం చేస్తుంది ” అని న్యూ కాథోలిక్ ఎన్సైక్లోపీడియా వాదిస్తోంది “ trueness ” from those.... Insinuating, suggesting, hinting, inferring, communicating, conveying, importing and.! సన్నిహితులవుతారు. ” —కీర్తన 25: 14, NW that God disapproves for and! And availabil ity of land for © Instituto del Corazón San Pablo Mohandas Karamchand Gandhi బదులు. Those fearful of him. ” —Psalm 25:14 from those seeking is Artificial Intelligence the here. Definition is - causing a loss of courage or self-confidence: producing feelings of fear or timidity for... Intimacy ''.Found in 7 ms. intimacy translation in English-Telugu dictionary examples: movie, cartoons penikula!